DR. MARIA HULUB

PROGRAM DE LUCRU:

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08-16 08-16 08-16 08-16 08-16

SPECIALITATE: Medic Specialist Laborator Clinic

LIMBI STRAINE: engleza, greaca

CURSURI POST-UNIVERSITARE ABSOLVITE : 

(Data,  Numele si adresa institutiei, Functia/pozitia ocupata, Sarcini si responsabilitati)

 

MAI 2019 

 • ACREDICERT
 • PREZENTAREA CERINTELOR SR EN Iso  19011 : 2018
 • LINII DIRECTOARE PENTRU ACREDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
 • AUDITOR AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT

 

NOIEMBRIE 2014

 • COMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR-CONAS
 • PROGRAMUL DE PERFECTIONARE:PROCESUL DE EVALUARE A SPITALELOR
 • EVALUATOR IN CADRUL COMISIEI NATIONALE DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

10-11 IULIE 2014

 • ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA.ORGANISMUL NATIONAL DE ACREDITARE
 • SR EN ISO 15189:2013-LABORATOARE MEDICALE. CERINTE PENTRU CALITATE SI COMPETENTA

 

25- 29 OCTOMBRIE 2010

 • COMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR-CONAS
 • PROGRAMUL DE PERFECTIONARE:PROCESUL DE EVALUARE A SPITALELOR
 • EVALUATOR IN CADRUL COMISIEI NATIONALE DE ACREDITARE A SPITALELOR

30 MAI-01 IUNIE 2008

 • CENTRUL DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA RAMNICU VALCEA. COLEGIUL  JUDETEAN AL MEDICILOR RAMNICU VALCEA
 •  MANAGEMENTUL CALITATII IN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE CONFORM SR EN ISO 15189:2007. FORMARE AUDITORI INTERNI CONFORM SR EN ISO 19011:2003
 • AUDITOR INTERN

 

28-30 MARTIE 2008

 • CENTRUL DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA IASI. COLEGIUL JUDETEAN AL MEDICILOR IASI
 • CERINTE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ANALIZE MEDICALE CONFORM SR EN ISO 15189:2007. ASPECTE PRACTICE PENTRU ESTIMAREA INCERTITUDINII  DE MASURARE.VALIDAREA METODELOR BIOANALITICE

 

11-13 IULIE 2007

 • SC MARMEDICA SRL BRASOV
 • CERINTE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ANALIZE MEDICALE CONFORM SR EN ISO 15189:2003. ASPECTE PRACTICE PENTRU ESTIMAREA INCERTITUDINII  DE MASURARE.VALIDAREA METODELOR BIOANALITICE

 

12-15 IUNIE 2007

 • SC COMETAM SRL BUCURESTI
 • CERINTE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ANALIZE MEDICALE.MANAGEMENTUL CALITTAII IN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE CONFORM SR EN ISO/CEI 17025:2005 SI ISO 15189:2003.FORMARE AUDITORI INTERNI CONFORM SR EN ISO 19011:2003
 • AUDITOR INTERN

 

4-8 DECEMBRIE 2006

 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
 • CURS DE SPECIALIZARE PRIIND AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT A CALITATII
 • AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII ISO 9001:2000

 

19-23 IUNIE 2006

 • RENAR  – ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA
 • FORMARE EVALUATORI PENTRU ACREDITARE LABORATOARE
 • EVALUATOR TEHNIC

 

 30-31 MAI 2006

 • RENAR  – ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA
 • PREZENTAREA CERINTELOR ISO/CEI 17025 :2005 – REFERENTIAL PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE INCERCARI/ETALONARI

 

AUGUST 2004 – MARTIE 2005

 • SC SMARTICO PRO BUCURESTI
 • CURSURI GENERALE DE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL SI AL RESURSELOR UMANE

 

17-18 OCTOMBRIE 2005

 • RENAR  – ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA
 • CERINTE SPECIALE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ETALONARI/INCERCARI CONFORM SR EN ISO /CEI 17025 : 2001.METODE DE INCERCARE SI ETALONARE, VALIDAREA METODEI, TRASABILITATEA MASURARII
 • AUDITOR PENTRU LABORATOARELE DE INCERCARI/ETALONARI

 

 3 -5 Iunie 2005

 •  SRAC  – Societatea romana de asigurare a calitatii
 •  ISO 9001:2000   sisteme de management al calitatii – cerinte 
 •  ISO 19011:2002 – linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al   calitatii
 • AUDITOR INTERN PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CALITATII

 

8 – 12 NOIEMBRIE 2004

 • RENAR  – ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA
 • SR EN ISO 17025: 2001 – ISO 15189 :2003 – CERINTE GENERALE PENTRU COMPETENTA LABORATORELOR DE INCERCARI SI ETALONARI

 

FEBRUARIE –APRILIE 2004

 • CODECS ROMANIA
 • MANAGEMENTUL  FINANCIAR   

MAI – IULIE 2003

 • MANAGEMENT RESURSELOR UMANE
 • CODECS ROMANIA